Meditation er godt for dig!

Libre Mind Ensō
Meditation, hvorfor?

Meditation er en evne vores bevidsthed tilbyder os, men ligesom svømning, er det en evne, der skal læres. På samme måde som svømning kan have både en gavnlig effekt på vores krop og en livreddende funktion i en nødsituation, har meditation en gavnlig effekt på ikke bare vores sind, men også fysisk på vores hjerne. Videnskaben har indenfor de sidste år endeligt bevist, at vores hjerne fysisk kan forandres. Man kalder det, at hjernen er plastisk og sådanne forandringer kan kultiveres gennem meditation. Meditation kan også være et vigtigt værktøj i for eksempel stressede eller traumatiske perioder i vores liv. Det er dog nødvendigt, at meditationen, som værktøj til den slags "nødsituationer", er lært og behersket i forvejen.

Hvis man havde spurgt en leder eller direktør for 50 år siden, om han motionerede, ville man temmelig sikkert have fået et utvetydigt NEJ! I dag kan man snart ikke finde en leder, der ikke mindst har gennemført en maraton. Om 50 år vil det samme gælde for meditation - der vil ikke være en leder, der ikke udnytter meditationen til at holde sit sind, klart, åbent og friskt. Libre Mind arbejder for at accelerere denne udvikling.

Man kan gå igennem et helt liv uden nogensinde at meditere og for at få glæde af de gavnlige effekter, skal det ikke bare læres, men også trænes. Alle kan lære at meditere og der findes i dag mange, der tilbyder at undervise i meditation og mindfulness. Derfor er det vigtigt, at man finder en underviser, man har tillid til! Helt overordnet kan man sige, at der er to krav en underviser skal opfylde:

  1. Underviseren skal selv have en lang erfaring med meditation (minimum 10 år).

  2. Underviseren skal også have en både bred og dyb indsigt i buddhistisk filosofi og psykologi. Meditation har ikke nogen religiøs forankring, men den buddhistisk filosofi har beskæftiget sig med bevidstheden og sindet i mere end 2500 år. Det er ikke nok bare at vide, at mindfulness har rødder i buddhistiske traditioner, for der vil under træningen opstå mange spørgsmål, som på fornuftig vis skal kunne besvares.

Succes i Livets Cirkel - Meditation:

I foredraget, Succes i Livets Cirkel - Meditation, bruges dette diagram til at forklare de fire overordnede stadier vores bevidsthed, eller sind om man vil, kan befinde sig i. Dette illustrerer bevidsthedens naturlige rejse mellem tre af disse stadier og behovet for at lade sindet opsøge det fjerde. Dette er meget vigtigt, i forhold til at forstå både vores sinds foranderlighed, men også meditationens helt centrale rolle og gavnlige effekt på vores liv og ikke mindst vores lykke.

4 States of the Mind Stream

Downloads:

Fremstillet og stillet til rådighed af Libre Mind Danmark.
OBS: Der skal evt. højreklikkes på linket til filen og vælges "Gem destination som..."

Meditation er godt for dig:

Motivationen til at stifte Libre Mind ligger i ønsket om at sætte alle mennesker i stand til at blive fortrolige med deres eget sind. Det vigtigste værktøj til at opnå denne fortrolighed; er meditation.

Libre Mind Danmark er som udgangspunkt et filantropisk initiativ og er drevet som et Non-Profit projekt. Derfor stilles alle foredrag og kurser, gratis til rådighed for alle interesserede.

Libre Mind Danmark tilbyder foredrag, kurser og andre coaching ydelser:

Libre Mind Danmark er som udgangspunkt et filantropisk initiativ og er drevet som et Non-Profit projekt. Derfor stilles alle foredrag og kurser, gratis til rådighed for alle interesserede.

For yderligere information eller bookning af foredrag eller kursus, er du meget velkommen til at skrive en mail til Libre Mind Danmark. Skriv en eMail eller ring: 42542877

Libre Minds referencer:

Kenneth Solbjerg

   Kenneth Solbjerg
Initiativtager og stifter af Libre Mind.

Jeg har siden teenageårne interesseret mig for filosofi, buddhisme og meditation. Det betyder at jeg ved siden af mit daglige hverv som softwareingeniør, har mere end 20 års erfaring med meditation og de vigtige og gavnlige effekt det har for sindet.

Meditationslærere:

Kurser: